Alfa Star S.A.

Radom, 29 sierpnia 2015 roku

Alfa Star S.A.. w związku z utratą płynności finansowej zmuszony jest do zaprzestania realizowania jak i dalszej sprzedaży oferty turystycznej. Tym samym Alfa Star S.A. uprzejmie informuje, iż nie wykona obowiązków umownych z umów o świadczenie usług turystycznych. Uprzejmie informujemy iż trwa uruchomienie procedury przewidzianej prawem (art. 5 ustawy o usługach turystycznych tekst jednolity Dz.U.2014.196 z dnia 2014.02.12) mającej na celu w szczególności zagwarantowanie powrotów Turystów do Kraju oraz umożliwienie im skutecznego wykonania innych przysługujących im praw w tym prawa do zwrotu wszystkich wniesionych środków.

W tym celu przedłożyliśmy stosowne oświadczenie jak i dokumenty do Marszałka Województwa Mazowieckiego jako beneficjenta gwarancji z wystawienia Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk który w dniu 12 stycznia 2015 r. wystawił gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 20.000.000 PLN.

We wszystkich sprawach związanych z niezrealizowanymi umowami o świadczenie usług turystycznych, powrotami do kraju jak w sprawie zwrotu środków za niezrealizowane świadczenia należy kontaktować z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Kultury, Promocji i Turystyki ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa. Telefony: 022 5979 501, 022 5979 540, 022 5979 543, 022 5979 544.

ALFA STAR S.A.


Warning: SimpleXMLElement::__construct() [simplexmlelement.--construct]: Entity: line 17: parser error : Entity 'nbsp' not defined in /v/egipt.com.pl/www/wp-content/themes/theme1199_bak/oferty.php on line 8

Warning: SimpleXMLElement::__construct() [simplexmlelement.--construct]: nta gwarancji z wystawienia Europäische Reiseversicherung AG Oddział w  in /v/egipt.com.pl/www/wp-content/themes/theme1199_bak/oferty.php on line 8

Warning: SimpleXMLElement::__construct() [simplexmlelement.--construct]: ^ in /v/egipt.com.pl/www/wp-content/themes/theme1199_bak/oferty.php on line 8
-
Wylot: Przelot samolotem      Na ile: dni
od Cena za 1 osobę*

Zabytki

 

ALEJA SFINKSÓW
Tu podaj tekst alternatywny
Długa, kamienna droga z figurami sfinksów wzdłuż jej przebiegu, położona w Luksorze i łącząca świątynię Amona-Re ze Świątynią Narodzin. Podczas święta Opet posąg Amona w Karnaku odwiedzał świątynię w Luksorze – był niesiony w barce kultowej wzdłuż alei, a wracał drogą wodną – Nilem.

 

KAMIEŃ Z PALERMO
Tu podaj tekst alternatywny
Fragment stelli, wykonanej z czarnego bazaltu, zawierający annały staroegipskie, stanowiące jedno z najważniejszych źródeł informacji o najstarszych dziejach starożytnego Egiptu z podaną jednocześnie chronologią wydarzeń.
Niektórzy podejrzewają, że zabytek ten jest najprawdopodobniej kopią steli ustawionej przez faraona Niuserre z V dynastii w Abu Gurab. Kopia ta miała zostać wykonana za panowania króla Szabaki z XXV dynastii (VIII – VII w. p.n.e.). Faktyczne jednak pierwotne miejsce,w którym stela była ustawiona, nie jest znane.

 

Deir el-Bahari
Tu podaj tekst alternatywny
Obecnie jest to stanowisko archeologiczne w Górnym Egipcie leżące na zachodnim brzegu Nilu naprzeciw Karnaku w wielkim zakolu skalnym utworzonym przez urwisko płaskowyżu Pustyni Libijskiej. Na południe wznosi się najświętsza z tebańskich gór – Góra Północna. Jest to szczególnie gorące i suche miejsce.

 

Lista z Abydos
Tu podaj tekst alternatywny
Spis władców starożytnego Egiptu w postaci reliefu umieszczonego na ścianie świątyni grobowej Setiego I w Abydos.
Przedstawia Setiego i jego najstarszego syna, Ramzesa II, składającego ofiary przodkom wyliczonym imiennie. Imiona 76 władców wpisano w kartusze i ułożono chronologicznie, począwszy od Menesa aż do Setiego I. Nie uwzględniono władców z I i II Okresu Przejściowego oraz władców amarneńskich. Zestaw ten daje obraz tradycji górnoegipskiej.

 

Kolosy Memnona
Tu podaj tekst alternatywny
Posągi faraona Amenhotepa III z XVIII dynastii wysokości 15,60 m (z postumentem 17,90 m). Waga każdego kolosa to około 800 ton[1]. Postawiono je około 1370 p.n.e. w Tebach Zachodnich. Jest to jedyna zachowana część świątyni grobowej tego faraona, zniszczonej prawdopodobnie przez trzęsienie ziemi już za panowania Merenptaha. Dalsze zniszczenia poczynione były przez obfite wylewy Nilu

Więcej