Hotel:
AnimacjaBlisko do centrum miastaParking przy hotelu gratisKlimatyzowane pokojeBasen na terenie hotelu
Wyżywienie:
All Inclusive - wszystko w cenie
Wylot: Przelot samolotem   04-08-2015    Na ile: 3, 7, 10, 14 dni
Doj.własny
od 599 zł Cena za 1 osobę*

Zabytki

 

ALEJA SFINKSÓW
Tu podaj tekst alternatywny
Długa, kamienna droga z figurami sfinksów wzdłuż jej przebiegu, położona w Luksorze i łącząca świątynię Amona-Re ze Świątynią Narodzin. Podczas święta Opet posąg Amona w Karnaku odwiedzał świątynię w Luksorze – był niesiony w barce kultowej wzdłuż alei, a wracał drogą wodną – Nilem.

 

KAMIEŃ Z PALERMO
Tu podaj tekst alternatywny
Fragment stelli, wykonanej z czarnego bazaltu, zawierający annały staroegipskie, stanowiące jedno z najważniejszych źródeł informacji o najstarszych dziejach starożytnego Egiptu z podaną jednocześnie chronologią wydarzeń.
Niektórzy podejrzewają, że zabytek ten jest najprawdopodobniej kopią steli ustawionej przez faraona Niuserre z V dynastii w Abu Gurab. Kopia ta miała zostać wykonana za panowania króla Szabaki z XXV dynastii (VIII – VII w. p.n.e.). Faktyczne jednak pierwotne miejsce,w którym stela była ustawiona, nie jest znane.

 

Deir el-Bahari
Tu podaj tekst alternatywny
Obecnie jest to stanowisko archeologiczne w Górnym Egipcie leżące na zachodnim brzegu Nilu naprzeciw Karnaku w wielkim zakolu skalnym utworzonym przez urwisko płaskowyżu Pustyni Libijskiej. Na południe wznosi się najświętsza z tebańskich gór – Góra Północna. Jest to szczególnie gorące i suche miejsce.

 

Lista z Abydos
Tu podaj tekst alternatywny
Spis władców starożytnego Egiptu w postaci reliefu umieszczonego na ścianie świątyni grobowej Setiego I w Abydos.
Przedstawia Setiego i jego najstarszego syna, Ramzesa II, składającego ofiary przodkom wyliczonym imiennie. Imiona 76 władców wpisano w kartusze i ułożono chronologicznie, począwszy od Menesa aż do Setiego I. Nie uwzględniono władców z I i II Okresu Przejściowego oraz władców amarneńskich. Zestaw ten daje obraz tradycji górnoegipskiej.

 

Kolosy Memnona
Tu podaj tekst alternatywny
Posągi faraona Amenhotepa III z XVIII dynastii wysokości 15,60 m (z postumentem 17,90 m). Waga każdego kolosa to około 800 ton[1]. Postawiono je około 1370 p.n.e. w Tebach Zachodnich. Jest to jedyna zachowana część świątyni grobowej tego faraona, zniszczonej prawdopodobnie przez trzęsienie ziemi już za panowania Merenptaha. Dalsze zniszczenia poczynione były przez obfite wylewy Nilu

Więcej