Alfa Star S.A.

Radom, 29 sierpnia 2015 roku

Alfa Star S.A.. w związku z utratą płynności finansowej zmuszony jest do zaprzestania realizowania jak i dalszej sprzedaży oferty turystycznej. Tym samym Alfa Star S.A. uprzejmie informuje, iż nie wykona obowiązków umownych z umów o świadczenie usług turystycznych. Uprzejmie informujemy iż trwa uruchomienie procedury przewidzianej prawem (art. 5 ustawy o usługach turystycznych tekst jednolity Dz.U.2014.196 z dnia 2014.02.12) mającej na celu w szczególności zagwarantowanie powrotów Turystów do Kraju oraz umożliwienie im skutecznego wykonania innych przysługujących im praw w tym prawa do zwrotu wszystkich wniesionych środków.

W tym celu przedłożyliśmy stosowne oświadczenie jak i dokumenty do Marszałka Województwa Mazowieckiego jako beneficjenta gwarancji z wystawienia Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk który w dniu 12 stycznia 2015 r. wystawił gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 20.000.000 PLN.

We wszystkich sprawach związanych z niezrealizowanymi umowami o świadczenie usług turystycznych, powrotami do kraju jak w sprawie zwrotu środków za niezrealizowane świadczenia należy kontaktować z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Kultury, Promocji i Turystyki ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa. Telefony: 022 5979 501, 022 5979 540, 022 5979 543, 022 5979 544.

ALFA STAR S.A.


Warning: SimpleXMLElement::__construct() [simplexmlelement.--construct]: Entity: line 17: parser error : Entity 'nbsp' not defined in /v/egipt.com.pl/www/wp-content/themes/theme1199_bak/oferty.php on line 8

Warning: SimpleXMLElement::__construct() [simplexmlelement.--construct]: nta gwarancji z wystawienia Europäische Reiseversicherung AG Oddział w  in /v/egipt.com.pl/www/wp-content/themes/theme1199_bak/oferty.php on line 8

Warning: SimpleXMLElement::__construct() [simplexmlelement.--construct]: ^ in /v/egipt.com.pl/www/wp-content/themes/theme1199_bak/oferty.php on line 8
-
Wylot: Przelot samolotem      Na ile: dni
od Cena za 1 osobę*
maj 07, 2012 17:47 pm - Posted by admin
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.